จัดซื้อจัดจ้าง

มกราคม 2562

    วิทยาลัยนานาชาติ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการรถยนต์ จำนวน 3 คัน

   ผู้ประกาศข่าว สุทธิจิตต์ รอดผัน

วิทยาลัยนานาชาติ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการรถยนต์ จำนวน 3 คัน เดือนมกราคม 2562 (ดาวน์โหลดประกาศ)

 Calendar