จัดซื้อจัดจ้าง

มกราคม 2562

    ประกาศห้องว่างให้เช่าเพื่อเปิดศูนย์จัดส่งพัสดุ บริเวณด้านหน้าอาคารศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม จำนวน ๒ ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว น้ำอ้อย ยอดช่วย

ประกาศห้องว่างให้เช่าเพื่อเปิดศูนย์จัดส่งพัสดุ บริเวณด้านหน้าอาคารศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม จำนวน ๒ ห้อง รายละเอียดแนบ
Calendar