จัดซื้อจัดจ้าง

มกราคม 2562

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศไปกลับ ม.บูรพา - กทม. จำนวน ๒ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว สงคราม คงเมือง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศไปกลับ ม.บูรพา - กทม. จำนวน ๒ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

ดังเอกสารแนบ
Calendar