จัดซื้อจัดจ้าง

มกราคม 2562

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศไปกลับ ม.บูรพา - กทม. จำนวน ๑ งาน โดวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว สงคราม คงเมือง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศไปกลับ ม.บูรพา - กทม. จำนวน ๑ งาน โดวิธีเฉพาะเจาะจง

 

ดังเอกสารแนบ
Calendar