จัดซื้อจัดจ้าง

มกราคม 2562

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว สงคราม คงเมือง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

ดังเอกสารแนบ
Calendar