จัดซื้อจัดจ้าง

มกราคม 2562

    คณะเภสัชศาสตร์ ขอเปิดเผยราคากลางและคำนวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างฯ

   ผู้ประกาศข่าว วิศรุจ พวงแก้ว

คณะเภสัชศาสตร์ ขอเปิดเผยราคากลางและคำนวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างฯ

งาน จัดซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

จำนวน 7 รายการ

ดังเอกสารแนบ
Calendar