จัดซื้อจัดจ้าง

มกราคม 2562

    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการโครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ LIP Go Aboard Hong Kong

   ผู้ประกาศข่าว อรอำไพ ศรีสุวรรณ

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการโครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ LIP Go Aboard Hong Kong  ดังเอกสารแนบ
Calendar