จัดซื้อจัดจ้าง

มกราคม 2562

    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จัดจ้างเช่ารถบัสปรับอากาศไป The Greenery Resort เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

   ผู้ประกาศข่าว อรอำไพ ศรีสุวรรณ

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา  จัดจ้างเช่ารถบัสปรับอากาศไป The Greenery Resort เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา  ดังเอกสารแนบ
Calendar