จัดซื้อจัดจ้าง

มกราคม 2562

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าสิ่งส่งตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 สำหรับตรวจ Liquid-based cytology, HPV DNA testing โดยวิธีเฉพาะเจ

   ผู้ประกาศข่าว นลินี จรรยาวัฒนานนท์

http://calendar.buu.ac.th/document/1548727271.pdf
Calendar