จัดซื้อจัดจ้าง

มกราคม 2562

    คณะโลจิสติกส์ ประกาศเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานกิจกรรมนิสิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์e-bidding

   ผู้ประกาศข่าว นิสากร เตชะบุตรศรี

คณะโลจิสติกส์ ประกาศเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานกิจกรรมนิสิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ดังแนบ
Calendar