จัดซื้อจัดจ้าง

มกราคม 2562

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานเช่าทรัพย์สิน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว สงคราม คงเมือง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานเช่าทรัพย์สิน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

ดังเอกสารแนบ
Calendar