จัดซื้อจัดจ้าง

มกราคม 2562

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษ 100 ปอนด์ ขนาด A3 จำนวน 100 แผ่น

   ผู้ประกาศข่าว สุกัญญา โพธิ์นาค

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษ 100 ปอนด์ ขนาด A3 จำนวน 100 แผ่น ดังเนบ
Calendar