จัดซื้อจัดจ้าง

มกราคม 2562

    ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาอาหารสดอาหารแห้งสำหรับอาหารเช้า และอาหารพนักงาน ประจำวันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว น้ำอ้อย ยอดช่วย

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาอาหารสดอาหารแห้งสำหรับอาหารเช้า และอาหารพนักงาน ประจำวันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2562  รายละเอียดแนบ
Calendar