จัดซื้อจัดจ้าง

มกราคม 2562

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่า จ้างทำแผ่นพับโครงการสุขศาสตร์สานใจ สานสายใยพี่น้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว ศรัณยู รพีอาภากุล

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่า จ้างทำแผ่นพับโครงการสุขศาสตร์สานใจ สานสายใยพี่น้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารเพิ่มเติม
Calendar