จัดซื้อจัดจ้าง

มกราคม 2562

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุกระดาษชำระม้วนใหญ่ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว สงคราม คงเมือง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุกระดาษชำระม้วนใหญ่ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

ดังเอกสารแนบ
Calendar