จัดซื้อจัดจ้าง

มกราคม 2562

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุโครงการธรรมะ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว สงคราม คงเมือง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุโครงการธรรมะ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

ดังเอกสารแนบ
Calendar