จัดซื้อจัดจ้าง

มกราคม 2562

    ประกาศผู้ชนะการจัด จ้างติดตั้งวางท่อประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว จำนง หอมเจริญ

วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มีความประสงค์  ประกาศผู้ชนะการจัด จ้างติดตั้งวางท่อประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ

 
Calendar