จัดซื้อจัดจ้าง

มกราคม 2562

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าวัสดุอื่นๆ ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว สงคราม คงเมือง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าวัสดุอื่นๆ ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

ดังเอกสารแนบ
Calendar