จัดซื้อจัดจ้าง

มกราคม 2562

    วิทยาลัยนานาชาติ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างพิมพ์สีโปสเตอร์ชนาด A3 จำนวน 5 แผ่น และพิมพ์เอกสารขาวดำจำนวน 18 แผ่น

   ผู้ประกาศข่าว สุทธิจิตต์ รอดผัน

วิทยาลัยนานาชาติ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างพิมพ์สีโปสเตอร์ชนาด A3 จำนวน 5 แผ่น และพิมพ์เอกสารขาวดำจำนวน 18 แผ่น (ดาวน์โหลดประกาศ)
Calendar