จัดซื้อจัดจ้าง

มกราคม 2562

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว สงคราม คงเมือง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

ดังเอกสารแนบ
Calendar