จัดซื้อจัดจ้าง

มกราคม 2562

    ประกาศยกเลิกให้เช่าพื้นที่เพื่อเปิดศูนย์จัดส่งพัสดุ ภายในศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม มหาวิทยาลัยบูรพา

   ผู้ประกาศข่าว น้ำอ้อย ยอดช่วย

ประกาศยกเลิกให้เช่าพื้นที่เพื่อเปิดศูนย์จัดส่งพัสดุ ภายในศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม มหาวิทยาลัยบูรพา รายละเอียดแนบ
Calendar