จัดซื้อจัดจ้าง

มกราคม 2562

    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อเอ็กซ์เทอร์นัลฮาร์ดดิสก์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว จำนง หอมเจริญ

วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มีความประสงค์  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อเอ็กซ์เทอร์นัลฮาร์ดดิสก์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

เอกสารแนบ

 

 
Calendar