จัดซื้อจัดจ้าง

มกราคม 2562

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซื้อ QUICK RSV Test พร้อม flocked swab ก้านอ่อน สำหรับเก็บตัวอย่าง nasopharygeal swab ขนาดบรรจุ 25 tests ต่อกล่อง จำนวน 2 ช

   ผู้ประกาศข่าว นลินี จรรยาวัฒนานนท์

http://calendar.buu.ac.th/document/1548208253.pdf
Calendar