จัดซื้อจัดจ้าง

มกราคม 2562

    ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลภายนอกเช่าพื้นที่เป็นร้านถ่ายเอกสารบริเวณด้านใน อาคารวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

   ผู้ประกาศข่าว สงคราม คงเมือง

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลภายนอกเช่าพื้นที่เป็นร้านถ่ายเอกสารบริเวณด้านใน อาคารวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

 

ดังเอกสารแนบ
Calendar