จัดซื้อจัดจ้าง

มกราคม 2562

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกเครื่องพิมพ์USB Wireless จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว สงคราม คงเมือง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกเครื่องพิมพ์/USB Wireless จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

ดังเอกสารแนบ
Calendar