จัดซื้อจัดจ้าง

มกราคม 2562

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ ๙๕ ดีกรี จำนวน ๔๐ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว สงคราม คงเมือง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ ๙๕ ดีกรี จำนวน ๔๐ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

ดังเอกสารแนบ
Calendar