จัดซื้อจัดจ้าง

มกราคม 2562

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม จำนวน ๑๓ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว สงคราม คงเมือง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม จำนวน ๑๓ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

ดังเอกสารแนบ
Calendar