จัดซื้อจัดจ้าง

มกราคม 2562

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องอบผ้า ขนาด ๘๐ ปอนด์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

   ผู้ประกาศข่าว ส่องนภา แก้วจำรัส

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องอบผ้า ขนาด ๘๐ ปอนด์
Calendar