จัดซื้อจัดจ้าง

มกราคม 2562

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเช่าเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าภายนอก จ้างเหมาเดินไฟฟ้าระบบแสงสว่างภายในเต็นท์ และเช่าเต็นท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว ประภาศรี ถนอมจิตร์

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มีความประสงค์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเช่าเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าภายนอก จ้างเหมาเดินไฟฟ้าระบบแสงสว่างภายในเต็นท์ และเช่าเต็นท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

 

เอกสารแนบ
Calendar