จัดซื้อจัดจ้าง

มกราคม 2562

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเช่าเครื่องเสียง ระบบไฟ แสง สี และไฟประดับรอบพื้นที่การจัดงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว ประภาศรี ถนอมจิตร์

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มีความประสงค์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเช่าเครื่องเสียง ระบบไฟ แสง สี และไฟประดับรอบพื้นที่การจัดงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

 

เอกสารแนบ
Calendar