จัดซื้อจัดจ้าง

มกราคม 2562

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาดบริเวณลานกิจกรรมหลังคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว ประภาศรี ถนอมจิตร์

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาดบริเวณลานกิจกรรมหลังคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

 

เอกสารแนบ 

 
Calendar