จัดซื้อจัดจ้าง

มกราคม 2562

    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ค่าจัดทำรายงานเบื้องต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว จำนง หอมเจริญ

วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มีความประสงค์  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ค่าจัดทำรายงานเบื้องต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

เอกสารแนบ
Calendar