จัดซื้อจัดจ้าง

ธันวาคม 2561

    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างปริ้นเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว จำนง หอมเจริญ

วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มีความประสงค์  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างปริ้นเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

เอกสารแนบ
Calendar