จัดซื้อจัดจ้าง

ธันวาคม 2561

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนยางรถตู้ปรับอากาศ จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว กรวรรณ เที่ยงตรง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนยางรถตู้ปรับอากาศ จำนวน 4 เส้น  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดังเอกสารแนบ
Calendar