จัดซื้อจัดจ้าง

ธันวาคม 2561

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อตลับหมึก เครื่องพิมพ์ Canon จำนวน 1 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว กรวรรณ เที่ยงตรง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อตลับหมึก เครื่องพิมพ์ Canon  จำนวน  1 กล่อง  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดังเอกสารแนบ
Calendar