จัดซื้อจัดจ้าง

ธันวาคม 2561

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อของรางวัล จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว กรวรรณ เที่ยงตรง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อของรางวัล จำนวน  4 รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดังเอกสารแนบ
Calendar