จัดซื้อจัดจ้าง

มกราคม 2562

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกล่องพลาสติก จำนวน 18 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว กรวรรณ เที่ยงตรง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกล่องพลาสติก  จำนวน  18 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดังเอกสารแนบ
Calendar