จัดซื้อจัดจ้าง

มกราคม 2562

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุโครงการทำบุญประจำปีอาคารที่พักบุคลากร จำนวน 3 รายการ

   ผู้ประกาศข่าว สุกัญญา โพธิ์นาค

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุโครงการทำบุญประจำปีอาคารที่พักบุคลากร จำนวน 3 รายการ ดังแนบ
Calendar