จัดซื้อจัดจ้าง

มกราคม 2562

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อท่อลม จำนวน 1 ท่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว กรวรรณ เที่ยงตรง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อท่อลม  จำนวน 1 ท่อ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดังเอกสารแนบ
Calendar