จัดซื้อจัดจ้าง

มกราคม 2562

    วิทยาลันนานาชาติ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกระดาษ a4 70 แกรม จำนวน 400 รีม

   ผู้ประกาศข่าว สุทธิจิตต์ รอดผัน

วิทยาลันนานาชาติ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกระดาษ a4 70 แกรม จำนวน 400 รีม (ดาวน์โหลดประกาศ)
Calendar