จัดซื้อจัดจ้าง

มกราคม 2562

    วิทยาลัยนานาชาติ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเล่มทะเบียนหนังสือส่ง จำนวน 11 เล่ม

   ผู้ประกาศข่าว สุทธิจิตต์ รอดผัน

วิทยาลัยนานาชาติ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเล่มทะเบียนหนังสือส่ง จำนวน 11 เล่ม (ดาวน์โหลดประกาศ)
Calendar