จัดซื้อจัดจ้าง

มกราคม 2562

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการโครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ LIP Go Aboard Hong kong

   ผู้ประกาศข่าว อรอำไพ ศรีสุวรรณ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการโครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ LIP Go Aboard Hong kong ณ เขตปกครองพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังเอกสารแนบ
Calendar