จัดซื้อจัดจ้าง

มกราคม 2562

    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เครื่องปรับอากาศห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ

   ผู้ประกาศข่าว อรอำไพ ศรีสุวรรณ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เครื่องปรับอากาศห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ ดังเอกสารแนบ
Calendar