จัดซื้อจัดจ้าง

มกราคม 2562

    ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 1 โครงการ

   ผู้ประกาศข่าว สาวิตรี สมจันทร์

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 1 โครงการ

ของคณะการจัดการและการท่องเที่ยว

 

ประกาศ
Calendar