จัดซื้อจัดจ้าง

ธันวาคม 2561

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิล ขนาด 3 x 6 เมตร จำนวน 2 ป้าย

   ผู้ประกาศข่าว สุกัญญา โพธิ์นาค

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิล ขนาด 3 x 6 เมตร จำนวน 2 ป้าย ดังแนบ
Calendar