จัดซื้อจัดจ้าง

มกราคม 2562

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุอื่นๆ จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว สงคราม คงเมือง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุอื่นๆ จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

ดังเอกสารแนบ
Calendar