จัดซื้อจัดจ้าง

มกราคม 2562

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อของที่ระลึก แก้วน้ำมาร์คมุก และเบญจรงค์โถชั้น 3 นิ้ว ลายลูกขั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว ชญาภา เรียบเรียง

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มีความประสค์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อของที่ระลึก (แก้วน้ำมาร์คมุก และเบญจรงค์โถชั้น 3 นิ้ว ลายลูกขั้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

 

เอกสารแนบ
Calendar