จัดซื้อจัดจ้าง

มกราคม 2562

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อปากกา, ปากกาไวท์บอร์ด และกระดาษบรู๊พ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว ชญาภา เรียบเรียง

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อปากกา, ปากกาไวท์บอร์ด และกระดาษบรู๊พ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

 

เอกสารแนบ
Calendar