จัดซื้อจัดจ้าง

มกราคม 2562

    ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแผงคอล์ยร้อนรั่ว ภายในศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม มหาวิทยาลัยบูรพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว น้ำอ้อย ยอดช่วย

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแผงคอล์ยร้อนรั่ว ภายในศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม มหาวิทยาลัยบูรพา รายละเอียดแนบ
Calendar