จัดซื้อจัดจ้าง

มกราคม 2562

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่า จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มคู่มือแหล่งฝึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว ศรัณยู รพีอาภากุล

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่า จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มคู่มือแหล่งฝึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารเพิ่มเติม
Calendar